Lesgeven maakt een integraal onderdeel uit van zijn kunstpraktijk. Voor Bouchaïb is het belangrijk om zijn kennis en ervaringen te delen. Kunst is bij uitstek om elkaar te ontmoeten. In zijn lessen & workshops probeert Bouchaïb de deelnemers in hun eigen kracht te zetten, te stimuleren en grenzen te verleggen. 

Docent/gastdocent

  • Rietveld Akademie, Amsterdam
  • Dutch Art Institute, Arnhem/Enschede
  • Akademie voor Kunst en Industrie, Enschede
  • Universiteit van Damascus – faculteit Fine Arts
  • Buitenkunst – Amsterdam – Drenthe
  • Internationale School, Amstelveen
  • Herman Wesselink College, Amstelveen

Nevenactiviteiten 

  • lid kunstcommissie Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Schiedam
  • Amsterdams Fonds voor de Kunst